Hem > Nyheter > Innehåll
Vad ska du vara uppmärksam på när du använder keramiska muggar?
Aug 20, 2018

Keramik är definitivt mycket bekant för alla och används i stor utsträckning i våra dagliga liv. Keramiska rånar är en kopp som ofta används i vårt dagliga liv. Det kan sägas att det har sin figur på vårt skrivbord. Till skillnad från andra koppar innehåller keramiska muggar skadliga ämnen eller metallämnen. Det är väldigt säkert att äta. De flesta av dem är älskade av allmänheten, men keramiska muggar måste vara uppmärksamma när de används. Under våra tillverkare av rostfria rånar måste vi vara uppmärksamma på vilka problem som bör uppmärksammas vid användning av keramiska muggar.

Keramisk rån använder försiktighetsåtgärder

1. Kontrollera om det finns sprickor och luckor före användning. (Produkterna med sprickor och luckor är lätt skadade. Använd inte)

2. Repor kan uppstå vid rengöring av keramik med grovt material som stålboll eller slipmedel. Använd en svamp (gasbind) och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra.

3. Om den blandas med en metallkök, kommer smutsen att färgas på keramiken. Vänligen separat rengöring.

4. Använd inte en sked eller ett hårt föremål för att slå hårt, vilket kommer att skada produkten.

5. Den keramiska rånen är utsatt för stark inverkan, vilket kan orsaka skador. Använd det noggrant för att undvika skador.

6. Keramiska muggar har i allmänhet en viss vikt. Var vänlig och håll dem på en solid skåp under lagring och det är inte lätt för barn att nå.


Relaterade nyheter